U bent hier

Wie zijn we?

Wie zijn we?

Via deze site vindt u informatie rond sociale huisvesting in het algemeen en over WoonAnker Waas in het bijzonder. WoonAnker Waas is ontstaan uit de fusie van WoonAnker, opgericht in 1922, en Gewestelijke Maatschappij voor Volkswoningen, opgericht in 1923. Momenteel verhuren wij 1.718 woningen en appartementen, gespreid over het grondgebied van de gemeenten Temse, Sint-Gillis-Waas, Stekene en Nieuwkerken-Waas. Deze woongelegenheden geven een concrete invulling van het basisrecht op degelijke huisvesting voor iedereen. Dat onze taak niet afgewerkt is, blijkt uit de blijvende wachtlijst met kandidaat-huurders die meer dan 1000 gezinnen omvat. 

Raad van Bestuur
WoonAnker Waas wordt geleid door een Raad van Bestuur die momenteel bestaat uit de vroegere bestuurders van WoonAnker, samen met deze van Gewestelijke Maatschappij voor Volkswoningen. De toezichthouder namens het Agentschap Inspectie R.W.O. van de Vlaamse overheid kan de vergaderingen van de raad van bestuur en van het directiecomité bijwonen met het oog op de controle van de wettelijkheid en de toetsing aan het algemeen belang. 
Voorzitter
    • Dhr. Koen De Clercq

Ondervoorzitter
    • Dhr. Roeland Salaets

Bestuurders
    • Dhr. Stephan Van Der Gucht
    • Dhr. Eddie Van der Vieren
    • Mevr. Goedele De Cock
    • Mevr. Geneviève De Geyter
    • Dhr. Bert Louage
    • Mevr. Suzy Van Raemdonck
    • Dhr. Didier Van Riet 
    • Dhr. Arnoud Heyse
    • Dhr. Bert Brijs 
    • Mevr. Evy Huyghe 
    • Mevr. Godelieve Van Sikkeleris 
    • Dhr. Guido Sertijn 
    • Mevr. Ilse De Schepper 
    • Mevr. Irene Van Campenhout 
    • Dhr. Johan De Beule 
    • Dhr. Ko Dieleman 
    • Dhr. Matthias Rooman
    • Mevr. Nicole Van Duyse
    • Dhr.  Remi Audenaert 
    • Mevr. Rita Van Remoortere 
    • Dhr. Rony Audenaerd 
    • Mevr. Sylvia Stessens 
    • Dhr. Willy  De Rudder

De voorzitter is bereikbaar via e-mail : koen.de.clercq@scarlet.be, na 17 uur op het nummer 0474 74 88 59 en zaterdagvoormiddag op afspraak. 

Directiecomité
De beslissingen van de Raad van Bestuur worden voorbereid door het directiecomité dat tevens instaat voor de toewijzing van de woongelegenheden. Het dagelijks beleid staat onder leiding van de directeur.
Voorzitter 
    • Dhr. Koen De Clercq 

Ondervoorzitter
    • Dhr. Roeland Salaets

Leden
    • Dhr. Stephan Van Der Gucht  
    • Dhr. Eddie Van der Vieren
    • Dhr. Arnoud Heyse
    • Dhr. Guido Sertijn

Directeur
    • Dhr. Etienne Audenaert