U bent hier

Nuttige info

Nuttige info

Gemeentehuis Temse

OPENINGSUREN

Maandag

    8.30 - 12.00 uur

                   gesloten

Dinsdag

    8.30 - 12.00 uur

                   gesloten

Woensdag

    8.30 - 12.00 uur

          13.30 – 16.00 uur

Donderdag

    8.30 - 12.00 uur

                   gesloten

Vrijdag

    8.30 - 12.00 uur

                    gesloten

Zaterdag

( info en burgerzaken)

   8.30 – 12.00 uur

                    gesloten

CONTACT

Gemeentebestuur Temse

AC De Zaat – Frans Boelplein 1 – 9140 Temse

Tel: 03/710.12.12

E-mail: gemeente@temse.be

Website: www.temse.be

 

Gemeentehuis Sint-Gillis-Waas

OPENINGSUREN

Maandag

   8.30 - 12.00 uur

               gesloten

Dinsdag

   8.30 - 12.00 uur

        16.00 - 18.30 uur

Woensdag

   8.30 - 12.00 uur    

        14.00 - 16.00 uur

Donderdag

   8.30 - 12.00 uur

              gesloten

Vrijdag

   8.30 - 12.00 uur

              gesloten

Zaterdag

(enkel dienst Bevolking)

   9.00 - 11.00 uur

              gesloten

CONTACT

Gemeentebestuur Sint-Gillis-Waas

Burgemeester Omer De Meyplein 1

Tel: 03/727.17.00

E-mail: gemeente@sint-gillis-waas.be

Website: www.sint-gillis-waas.be

 

Gemeentehuis Stekene

OPENINGSUREN

Maandag

                     8.45 - 12.00 uur

                gesloten

Dinsdag

                     8.45 - 12.00 uur

                gesloten

Woensdag

                     8.45 - 12.00 uur

        13.30 – 16.30 uur

Donderdag

                    8.45 - 12.00 uur

               gesloten

Vrijdag

                     8.45 - 12.00 uur

               gesloten

CONTACT

Gemeentehuis Stekene

Stadionstraat 2 9190Stekene

Tel: 03/790.02.11

Email: gemeente@stekene.be

Website: www.stekene.be

 

OCMW Temse

OPENINGSUREN SOCIALE DIENST

Maandag

                     9.00  – 11.30 uur

                    gesloten

Dinsdag

                     9.00 – 11.30 uur

                    gesloten

Woensdag

                     9.00 – 11.30 uur

                    gesloten

Donderdag

                     9.00 – 11.30 uur

                     gesloten

Vrijdag

                     9.00 – 11.30 uur

                     gesloten

OPENINGSUREN FINANCIELE DIENST

Maandag

                     9.00 – 11.30 uur

           14.00 – 16.00 uur

Dinsdag

                     9.00 – 11.30 uur

           14.00 – 16.00 uur

Woensdag

                     9.00 – 11.30 uur        

           14.00 – 16.00 uur

Donderdag

                     9.00 – 11.30 uur

           14.00 – 16.00 uur

Vrijdag

                     9.00 – 11.30 uur

            14.00 – 16.00 uur

CONTACT

OCMW Temse

Kouterstraat 1 – 9140 Temse

Tel: 03/710.25.04

Email: onthaal@ocmwtemse.be

Website:  www.ocwmtemse.be

 

OCMW Sint-Gillis-Waas

OPENINGSUREN

Maandag

                     9.00 – 12.00 uur

op afspraak

Dinsdag

                     9.00 – 12.00 uur

op afspraak

Woensdag

                     9.00 – 12.00 uur

op afspraak

Donderdag

                     9.00 – 12.00 uur             

op afspraak

Vrijdag

                     9.00 – 12.00 uur

gesloten

CONTACT

OCMW Sint-Gillis-Waas

Blokstraat 2 (ingang 5)

Tel: 03/202.80.00

Email: welzijnshuis@sint-gillis-waas.be

Website:  www.sint-gillis-waas.be

 

OCMW STEKENE

OPENINGSUREN

Maandag

8.30 – 12.00 uur

                gesloten

Dinsdag

8.30 – 12.00 uur

                gesloten

Woensdag

8.30 – 12.00 uur

                gesloten

Donderdag

8.30 – 12.00 uur

                gesloten

Vrijdag

8.30 – 12.00 uur

                gesloten

In de namiddag enkel op afspraak.

 

 

CONTACT

OCMW Stekene

Kerkstraat 14
Tel: 03/790.10.40
e-mail : info@ocmwstekene.be

Website: www.ocmwstekene.be

 

CAW

Voor elke volwassene die een vraag of probleem heeft rond welzijn of

op zoek is naar de meest geschikte hulp.

Gasmeterstraat 81 B

9100 Sint-Niklaas

tel. 078 150 300

Email: onthaal.sintniklaas@cawoostvlaanderen.be

Website: www.caw.be

 

Sociaal verhuurkantoor

OPENINGSUREN

Maandag

        gesloten

              13.30 – 15.30 uur

Donderdag

        9.00 – 11.00 uur

                    gesloten

OF OP AFSPRAAK

 

 

CONTACT

Sociaal Verhuurkantoor Waasland

Welzijnshuis, Abingdonstraat 99 te Sint-Niklaas

Tel.: 03/778.62.50

E-mail: info@svkwaasland.be                                                

Website: http://www.svkwaasland.be

 

Woonwinkel

OPENINGSUREN

Maandag

                   8.30 – 16.30 uur

Dinsdag

                  8.30 – 19.00 uur

Woensdag   

                  8.30 – 16.30 uur

Donderdag

                  8.30 – 16.30 uur

Vrijdag

                  8.30 – 16.30 uur

CONTACT

Welzijnshuis

Abingdonstraat 99 te Sint-Niklaas

Tel: 03/778.32.42

Email: woonwinkel@sint-niklaas.be                                       

Website: www.sint-niklaas.be/woonwinkel

 

Huurdersbond

OPENINGSUREN

Vrije spreekuren: dinsdag van 18u - 19u30
Op afspraak: U kan 's ochtends bellen om een afspraak te maken.

CONTACT

Welzijnshuis, Abingdonstraat 99 te Sint-Niklaas

Tel: 03/778.36.90

E-mail: huurdersbond@sint-niklaas.be                              

Website: http://huurdersbond.be/hb/

 

Huurpremie

Gezinnen met een heel laag inkomen die al 4 jaar of langer wachten op een sociale woning en een private huurwoning huren met een huurcontract, kunnen in aanmerking komen voor een maandelijkse huurpremie.

Wie komt in aanmerking voor een huurpremie?
U komt in aanmerking voor de huurpremie, als u aan een aantal voorwaarden voldoet:

 • u huurt een conforme woning als hoofdverblijfplaats in het Vlaamse gewest met een huurcontract op uw naam
 • de huurprijs van die woning mag niet hoger zijn dan 590 euro (opgelet voor een aantal gemeenten is de maximale huurprijs 649 euro) (600 euro/660 euro voor huurcontracten met startdatum 2018). Daar mag u 73,75 euro bijtellen per persoon ten laste (kind of persoon met een erkende handicap), tot maximaal 4 personen (75 euro voor huurcontracten met startdatum in 2018).
 • U moet minimum 4 jaar ononderbroken ingeschreven zijn op de wachtlijst bij een sociale huisvestingsmaatschappij die werkzaam is in de gemeente waar u woont (domiciliemaatschappij).                        Als u verhuist, moet u zich ten laatste 3 weken voor uw verhuis inschrijven bij een SHM in uw nieuwe woonplaats. Let er wel op dat u zich pas uitschrijft bij uw vorige maatschappij nadat u zich al hebt ingeschreven bij uw nieuwe maatschappij. Er mag geen onderbreking tussen zitten, anders hebt u geen recht meer op een huurpremie.
 • uw gezamenlijk jaarinkomen (zoals gekend in uw kandidatendossier bij uw SHM) mag maximaal 17.500 euro bedragen, te verhogen met 1.570 euro per persoon ten laste (17.830 en 1.600 euro voor aanvragen vanaf 2018). Opgelet: wanneer de aanvrager zelf een erkende handicap heeft, wordt die ook meegeteld als persoon ten laste.

Wie komt NIET in aanmerking voor een huurpremie?

In volgende gevallen krijgt u geen huurpremie:

 • als u één keer een sociale woning (van een SHM) hebt geweigerd (tenzij dat als een terechte weigering wordt erkend)
 • als u al in een sociale woning van een SHM, OCMW of gemeente woont (een woning huren bij een SVK valt onder de private markt, dan kunt u wel een huurpremie krijgen).
 • Als u een woning huurt van uw vader, moeder, grootvader, grootmoeder, broer of zus als die op hetzelfde adres woont.
 • Als uw huurpremie werd stopgezet.

Hoe ontvangt u een invulformulier om een huurpremie aan te vragen?

U hoeft niets te doen. Als u in aanmerking komt voor een huurpremie, op basis van de gegevens van de SHM (wachttijd en inkomen), zal Wonen-Vlaanderen u automatisch een ‘gepersonaliseerd aanvraagformulier’ opsturen met een gele sticker.

Hoeveel bedraagt de Vlaamse huurpremie als u op een wachtlijst staat voor een sociale huurwoning?

De huurpremie bedraagt 1/3 van de huurprijs van uw woning, tot een maximum van 125,57 euro (127,96 euro voor aanvragen vanaf 2018). Daarbij komt nog 20,93 euro per persoon ten laste (21,33 euro voor aanvragen vanaf 2018). De huurpremie wordt jaarlijks geïndexeerd in januari.

Meer info? Surf naar: https://www.wonenvlaanderen.be/premies/

Of bel: 1700  (gratis informatienummer van de Vlaamse overheid, voorheen bekend als de Vlaamse Infolijn.)

 

Huursubsidie

Als u een bescheiden inkomen hebt en u verhuist naar een nieuwe huurwoning, dan kunt u mogelijk een huursubsidie krijgen van de Vlaamse overheid, een tegemoetkoming in de huurprijs.

Voor wie is de Vlaamse huursubsidie?

 • U verhuist naar een woning van een sociaal verhuurkantoor (SVK)
 • U verhuist van een slechte of onaangepaste woning naar een goede, aangepaste huurwoning op de private huurmarkt
 • ​U was dakloos en betrekt nu een huurwoning
 • Uw belastbaar gezinsinkomen van 3 jaar voor de aanvraag, mag niet meer bedragen dan 17.500 euro (17.830 euro voor aanvragen vanaf 2018). Per persoon ten laste (kind of persoon met een erkende handicap), mag u dit bedrag verhogen met  1.570 euro(1.600 euro voor aanvragen vanaf 2018). Als u 3 jaar geleden toch meer verdiende, maar nu niet meer, dan mag u een recenter aanslagbiljet indien als bewijs.
 • U mag in de voorbije 3 jaar (10 jaar als uw woning niet meer aangepast was) geen woning in volledige eigendom of vruchtgebruik gehad hebben. Hierop zijn wel een aantal uitzonderingen.
 • De woning moet in het Vlaams Gewest liggen en is na onderzoek onbewoonbaar, ongeschikt of te klein bevonden voor het aantal inwoners.
 • De maximale huurprijs mag niet hoger zijn dan 590 euro (600/660 euro voor huurcontracten met startdatum in 2018). Daar mag u 73,75 euro bijtellen per persoon ten laste (kind of persoon met erkende handicap), tot maximaal 4 personen (75 euro voor huurcontracten met startdatum in 2018).
 • Als u de huursubsidie aanvraagt, moet u zich verplicht inschrijven op de wachtlijst voor een sociale huurwoning, bij een SHM die werkzaam is in de gemeente waar u woont.

Verhuist u naar een sociale woning die u huurt van een sociale huisvestingsmaatschappij, gemeente of OCMW, dan komt u niet in aanmerking voor de huursubsidie.

Contacteer best het OCMW of de Woonwinkel in uw gemeente: zij kijken dan samen met u of u recht hebt op de Vlaamse huursubsidie.

Meer info? Surf naar: https://www.wonenvlaanderen.be/premies/

Of bel: 1700  (gratis informatienummer van de Vlaamse overheid, voorheen bekend als de Vlaamse Infolijn.)

 

Organisaties Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid

Hebt u nog geen basistaalvaardigheid Nederlands? Dit moet u na één jaar sociaal huren wel hebben!

Hieronder kan u de gegevens vinden van de organisaties die het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid uitvoeren:

 • het agentschap Integratie en Inburgering: http://www.integratie-inburgering.be/
 • het gemeentelijk extern verzelfstandigd agentschap Integratie en Inburgering Antwerpen vzw
 • het gemeentelijk extern verzelfstandigd agentschap Integratie en Inburgering Gent vzw
 • Huis van het Nederlands: Prins Albertstraat 39B, 9100 Sint-Niklaas

***