U bent hier

Corona … heropening van onze kantoren.

Corona … heropening van onze kantoren.

05/11/2020 - 08:37

Met ingang van 11 mei 2020 openen we opnieuw onze kantoren in Temse en Sint-Gillis-Waas en dit op de normale openingsuren : maandag – dinsdag – woensdag en vrijdag, steeds van 9 tot 12 uur.

 

Voorwaarden :

  • slechts één persoon tegelijkertijd wordt binnengelaten
  • wanneer er iemand binnen is, wachten de overigen buiten met respect voor de social distance van 1,5 meter
  • u komt enkel langs voor zaken die u niet telefonisch of via mail kunt melden
  • bij het binnenkomen desinfecteert u uw handen

 

Werking sociale dienst :

De sociale dienst werkt bij voorkeur nog steeds telefonisch.

Enkel bij dringende problemen zal onze sociale dienst een afspraak met u maken, hetzij op kantoor, hetzij bij u thuis, steeds met inachtname van de veiligheidsvoorschriften.

 

Voor het inschrijven van kandidaat-huurders worden nog geen afspraken gemaakt.

Voorlopig wordt hier getracht om dit schriftelijk af te handelen.

 

Werking onderhoudsdienst :

 

Ook onze onderhoudsmedewerkers starten opnieuw met het uitvoeren van herstellingen in de woningen en appartementen, onder de volgende voorwaarden :

  • in de ruimte waar onze onderhoudsmedewerkers werken uitvoeren, is niemand van het gezin aanwezig
  • u respecteert de social distance van 1,5 meter wanneer u wel in contact bent met onze medewerker.
  • indien iemand in het gezin ziek is, worden de werken uitgesteld