U bent hier

Inkomen

Inkomen

Inkomen is een belangrijke voorwaarde. Met inkomen bedoelen we het gezamenlijk belastbaar inkomen en/of een vervangingsinkomen. 

Je moet een inkomen hebben van minimaal 9.546,00 euro en maximaal :

  • 38.146,00 euro voor een alleenstaande persoon zonder personen ten laste
  • 41.955,00 euro voor een alleenstaande persoon met een handicap die geen andere personen ten laste heeft
  • 57.213,00 euro , verhoogd met 3.809,00 euro per persoon ten laste voor anderen

Voor wie een vordering tot echtscheiding is ingesteld, wordt bij de inschrijving voor de beoordeling van de inkomensvoorwaarde, beschouwd als een alleenstaande die een of meer personen ten laste heeft.

Als het inkomen minder dan 9.546,00 euro bedraagt, wordt het inkomen van het jaar nadien of eventueel zelfs van het lopende jaar in aanmerking genomen. Het inkomen kan dan met alle middelen worden aangetoond. Als de verkoper die middelen ontoereikend acht, wordt de verkoop geweigerd.

Je brengt het laatste beschikbare aanslagbiljet belastingen mee.