U bent hier

Inkomen

Inkomen

Wat telt als uw inkomen?

Uw inkomen is het 'gezamenlijk belastbaar inkomen' en het 'afzonderlijk belastbaar inkomen' op het laatst gekende aanslagbiljet voor de personenbelasting.

Dit is ook:

  • het leefloon
  • de inkomensvervangende tegemoetkoming aan personen met een handicap
  • de van belasting vrijgestelde beroepsinkomsten uit het buitenland of verworven bij een Europese of internationale instelling

Het inkomen van andere personen die de woning mee zullen bewonen, tellen we ook mee.

Dit geldt niet voor inkomsten van:

  • ongehuwde en niet-wettelijk samenwonende kinderen, die jonger zijn dan 25 jaar en vanaf hun 18 jaar altijd deel van het gezin waren 
  • uw familieleden van de eerste graad (kind, ouder) en de tweede graad (kleinkind, grootouder, broer/zus) die als ernstig gehandicapt erkend zijn of ten minste 65 jaar oud zijn

Voordat we uw inkomen kunnen aftoetsen aan de inkomensgrenzen, moeten we dit indexeren. Dit doen we volgens de gezondheidsindex.

Volgende inkomsten tellen we voor de helft mee:

  • de inkomsten van de inwonende ascendenten (ouders, grootouders ...) die niet als ernstig gehandicapt erkend zijn of die jonger dan 65 jaar oud zijn

Inkomensgrenzen

Uw inkomen mag in 2021 op de referentiedatum niet lager zijn dan 9.817 euro. 

Er gelden ook maximumgrenzen. Wilt u een sociale koopwoning of bouwgrond kopen in een gemeente die is opgenomen in cluster 1 of cluster 2, dan gelden verhoogde maximumgrenzen. Dit zijn de maximumgrenzen:

 Persoonlijke situatie Aankoop in gemeente opgenomen in cluster 1 of 2 Aankoop elders in Vlaanderen Alleenstaande zonder persoon ten laste  41.096 euro  39.229 euro Alleenstaande met ernstige handicap zonder persoon ten laste  45.200 euro  43.146 euro Alle andere gevallen  61.638 euro  58.837 euro Per persoon ten laste te verhogen met    4.104 euro    3.917 euro

U vindt meer uitleg over de begrippen 'gemeente opgenomen in cluster 1 of 2' op de website van VMSW.