U bent hier

Leefbaarheid

Leefbaarheid

Een aangename levenssfeer:
Wij vinden een aangename levenssfeer zeer belangrijk voor onze huurders en de mensen die in de buurt van onze woningen wonen. Wij vragen dan ook de rust zowel tijdens de dag als ’s nachts te bewaren en je als ‘goede huisvader’ te gedragen.

Lawaaihinder:
Lawaaihinder is een veel voorkomend probleem. Volgens het politiereglement mag er geen lawaai worden gemaakt tussen 22u00 en 6u00. Indien er toch lawaaihinder is, neem je het beste contact op met de politie.
Wijzelf als huisvestingsmaatschappij kunnen optreden en verwijzen naar de bepalingen in het huurcontract, maar we hebben geen politiebevoegdheid. 

Burenruzies:
Bij een burenruzie kan je vragen dat de sociale dienst tussenbeide komt. Meestal gaat het hier om pesterijen, lawaaihinder, geurhinder enz.