U bent hier

Huurprijsherziening

Huurprijsherziening

Wanneer heeft u recht op een huurprijsherziening ?

De huurprijs wordt jaarlijks op 1 januari aangepast. Daarnaast zijn nog bijkomende aanpassingen mogelijk in volgende gevallen:

Pensioen, overlijden of schrapping uit de huurovereenkomst : een gezinslid kan met pensioen gaan, verhuizen of overlijden, waardoor het gezinsinkomen daalt. De huurprijs zal wijzigen vanaf de maand die volgt op de maand waarin de verhuurder de nodige stukken ontving voor een herberekening.

Daling van het inkomen : als het inkomen gedurende drie opeenvolgende maanden gemiddeld 20% lager is dan het inkomen waarmee de huurprijs werd berekend, zal de huurprijs worden aangepast vanaf de maand die volgt op de maand waarin WoonAnker Waas de nodige stukken ontving voor een herberekening.

 Toetreding van personen : als een bijkomende persoon de woning betrekt,  wiens  inkomen meetelt voor de   huurprijs, dan wordt die opnieuw berekend. De huurprijs verandert vanaf de maand die volgt op de maand waarin die persoon de woning betrok.