U bent hier

Huurprijsherziening

Huurprijsherziening

In januari wordt uw huurprijs aangepast aan de hand van je inkomen van drie jaar geleden. Voor het jaar 2019 nemen we je inkomen van 2016.

Je kan in de loop van het jaar een herziening van de huurprijs aanvragen voor volgende gevallen:

  • Indien je inkomen gedurende 3 opeenvolgende maanden met meer dan 20% gedaald is t.o.v. het referentiejaar (inkomsten 2016). Je bezorgt ons de bewijsstukken van het huidig inkomen van de laatste drie maanden van alle gezinsleden waarvan het inkomen meetelt voor de berekening van de huurprijs.
    Opgelet: Je kan geen herziening aanvragen als je momenteel de minimumhuur betaalt. 
  • Bij overlijden of bij verhuis van inwonenden, van wie het inkomen in aanmerking werd genomen. Je meldt dit aan WoonAnker Waas en wij controleren dit bij KSZ.
  • Bij pensionering. Je bezorgt ons de berekening van uw pensioen.
  • Je moet toestemming vragen aan WoonAnker Waas als er personen komen inwonen, pas na toestemming kan deze persoon zich op jouw adres inschrijven . Het opzettelijk verzwijgen van een inwoning kan opzeg van het contract tot gevolg hebben! 

Wijzigingen in de gezinstoestand moeten steeds onmiddellijk aangegeven worden (geboorte, huwelijk, samenwonen...)

Het inkomen van de inwonende kinderen wordt pas meegerekend van zodra zij 25 jaar zijn. De aanpassing van de huurprijs gebeurt het volgende jaar.

Opgelet: een herziening wordt niet toegestaan met terugwerkende kracht. Wanneer je de documenten bezorgt, zal de herziening pas ingaan vanaf de 1e dag van de maand die volgt op de maand waarin de documenten werden bezorgd. (bv: documenten worden bezorgd op 4 februari, herziening vanaf 1 maart).

Voor de huurders met contract van onbepaalde duur (afgesloten voor 01/03/2017 ) zijn er ook nieuwe bepalingen.

  • Bezettingsgraad : een woning is onderbezet als het verschil tussen het aantal slaapkamers en het aantal gezinsleden groter is dan 1. Bij onderbezetting zal u als huurder worden gevraagd in te schrijven voor een woning aangepast aan uw gezinssituatie.  Gaat u als huurder hier niet op in, dan wordt een een onderbezettingsvergoeding aangerekend van 25 euro per slaapkamer die het toegelaten aantal slaapkamers overschrijdt.