U bent hier

Je wilt je huurcontract stopzetten

Je wilt je huurcontract stopzetten

Je hebt beslist om niet meer bij onze maatschappij te huren. Je wilt dus je huurcontract stopzetten.

De standaard opzegtermijn is 3 maanden. Er zijn wel uitzonderingen mogelijk waarbij de opzeg maar 1 maand is:

  • Als je verhuist naar een RVT rust- en verzorgingstehuis.
  • Bij een mutatie is er een bezettingsvergoeding te betalen, gelijk aan 1 maand huishuur. 

Bij overlijden van de bewoner, bedraagt de opzegtermijn 2 maand.

Je moet aan ons officieel laten weten dat je niet meer wilt huren. Telefoneren of mailen is niet genoeg. Daarom moet je:

  • Een aangetekende brief  sturen naar het kantoor.
    of
  • Een opzegdocument invullen (zie document onderaan)

Iedereen die ouder is dan 18 jaar moet het document tekenen. Bij overlijden is de handtekening van de erfgenaam voldoende.

Tijdens je opzegperiode laten wij mensen naar jouw woning komen. Die mogelijke toekomstige huurders gaan met jou een afspraak maken. We willen je vragen om hierbij goed te helpen en de mensen binnen te laten.

Voor je verhuist moet je de woning/appartement proper maken. Het moet in een goede staat aan ons teruggegeven worden. Dat controleren we tijdens een voor- en een definitieve plaatsbeschrijving. Tijdens de voorplaatsbeschrijving komt een werknemer van WoonAnker Waas langs om samen met jou na te kijken of er herstellingen noodzakelijk zijn.  Je krijgt dan de nodige tijd tot de definitieve plaatsbeschrijving om alles te herstellen.  Daarna volgt de definitieve plaatsbeschrijving. Toen je in de woning/appartment kwam wonen, hebben we dat ook gedaan. We overlopen met jou of alles nog in orde is. Is alles in orde, dan krijg jij je waarborg terug. Zoniet, dan worden de herstellingskosten in mindering genomen van je waarborg. Gas, elektriciteit en water mag je niet laten afsluiten! Na de plaatsbeschrijving geef je alle sleutels aan onze medewerker terug.

Documenten