U bent hier

Huurlasten

Huurlasten

Naast de huishuur van je woning, betaal je ook mee in de algemene kosten van je woning of appartement. Wat je moet meebetalen, is bepaald door de Vlaamse Regering. 

Voor iedereen :

  • brandverzekering : huurdersaansprakelijkheidsverzekering (een inboedelverzekering moet je zelf afsluiten, wat ook kan ook via Woonanker Waas, zie onderaan deze pagina)
  • onderhoud van de centrale verwarmingsinstallatie

Afhankelijk van je gebouw en de wijk :

  • verbruik elektriciteit en water in de gemeenschappelijk delen
  • schoonmaak gemeenschappelijke delen
  • onderhoud groenzones.
  • reinigen & ontstoppen septische putten, controleputten, afvoerleidingen en rioleringen.
  • onderhoudscontract en controle liften
  • zonne-energiesystemen

Hoe worden de huurlasten verrekend?

Voor de huurlasten die voor iedereen van toepassing zijn wordt de kost aangerekend van het jaar zelf. Voor de overige huurlasten wordt gewerkt met het systeem van afbetalingen.

Verzekering inboedel en diefstal

Met ingang van 1 januari 2019 worden de woningen en appartementen van WoonAnker Waas verzekerd via P&V.

In uw maandelijkse huurprijs is een vergoeding voorzien om uw risico als huurder te verzekeren, afstand van verhaal en dekking van het verhaal tegen derden.

De huurders die reeds inschreven blijven verzekerd voor hun inboedel ( verzekerde waarde = 50.000,00 euro ) en diefstal ( verzekerde waarde = 50.000,00 euro) en dit tegen de prijs van 2,50 euro per maand.

Hebt u in het verleden niet gekozen voor deze mogelijheid, dan kunt u vandaag deze keuze nog altijd aan ons doorgeven.