U bent hier

Contract en huurwaarborg

Contract en huurwaarborg

Krijg je een woning toegewezen, dan maken wij met jou een afspraak om het contract te ondertekenen.

Als je jouw huurcontract tekent, betaal je ook een waarborg.
Als je ooit verhuist, weg van WoonAnker Waas, krijg je die terug.
Als er schade is aan de woning of nog openstaande kosten, trekken we dit bedrag van de waarborg af.

Het contract wordt getekend op onze kantoren : Mariadal 1 te Temse of Zwanenhoekstraat 10 te Sint-Gillis-Waas.  Onze medewerker bespreekt met jou het contract en de reglementering.
Je krijgt ook de nodige uitleg over de verzekeringen die je moet afsluiten en hoe de nutsvoorzieningen in je gebouw geregeld zijn.

Bij de contractbespreking, moet je volgende dingen betalen :

  • Huurwaarborg : de waarborg is gelijk aan 2 keer de marktwaarde van je woning of appartement met een maximum van 1022,00 euro voor 2022.
    Ben je niet in de mogelijkheid om de waarborg te betalen, dan kan het OCMW je hierbij helpen. Voor 2023 komt dit bedrag op 1.111 euro. 
  • Kosten voor plaatsbeschrijving35,00 euro voor 2022. Voor 2023 komt dit op 38 euro. 

Je stort de waarborg en de kosten voor de plaatsbeschrijving op het rekeningnummer BE88 0682 0504 0041.

Als je een ruil of mutatie wil, dan moet je een nieuwe waarborg betalen. Je oude krijg je natuurlijk terug. Ook als je WoonAnker Waas verlaat, krijg je de waarborg terug. Tenzij er nog openstaande kosten zijn of als er schade is aan je woning.

Voor onze nieuwe huurders, vanaf 01/03/2017, wordt het contract van onbepaalde duur vervangen door een tijdelijke huurovereenkomst met een duurtijd van 9 jaar.  De tijdelijke overeenkomst is verlengbaar met opeenvolgende periodes van 3 jaar indien de huurder voldoet aan de inkomensvoorwaarden en de bezettingsgraad.

  • Inkomensvoorwaarde : op 1 januari van het 6de huurjaar, na ondertekening van het tijdelijke contract, gebeurt er een controle op de inkomensvoorwaarden.  Idem voor de 3 opeenvolgende jaren. Op het einde van de tijdelijke huurovereenkomst, wordt het gemiddelde genomen van deze 3 controles en dit bedrag mag niet hoger zijn dan 125% van de inkomensgrens. Ligt het gemiddelde inkomen hoger dan 125% van de inkomensgrens, wordt het contract niet verlengd.
  • Bezettingsgraad : een woning is onderbezet als het verschil tussen het aantal slaapkamers en het aantal gezinsleden groter is dan 1. Bij onderbezetting wordt u als huurder op de hoogte gebracht van de onderbezetting en vragen wij u om in te schrijven voor een woning aangepast aan uw gezinssituatie. Gaat u als huurder hier niet op in, dan wordt de tijdelijke huurovereenkomst niet verlengd op vervaldag.