U bent hier

Berekening huurprijs

Berekening huurprijs

Nieuwe huurprijsberekening vanaf 1 januari 2019

Om je huurprijs te berekenen, kijken we naar jouw inkomen, jouw gezin, de grootte en de kwaliteit van de woning. Vanaf 1 januari 2019 verandert de huurprijsberekening.

Wat verandert er vanaf 1 januari 2019 ?

Jouw inkomen bepaalt grotendeels jouw huurprijs. We kijken nu naar jouw inkomen uit 2016 en indexeren dit met de gezondheidsindex. Dan delen we jouw geïndexeerde inkomen door 55.

Vanaf 2019 verandert dit. Dan kijken we ook naar de inkomensgrenzen om jouw huurprijs te berekenen.

De inkomensgrenzen voor 2019 zijn :

 •  alleenstaande : 24.852,00 euro
 •  alleenstaande met een handicap : 26.934,00 euro
 •  anderen : 37.276,00 euro. Per persoon ten laste tel je er 2.084,00 euro bij . Een persoon ten laste is een kind of een persoon met een handicap

Verdien je minder dan de inkomensgrens ?

Dan verandert er niets. We delen jouw geïndexeerde inkomen nog altijd door 55.

Verdien je meer dan de inkomensgrens ?

Dan delen we jouw geïndexeerde inkomen door 54,53 of 52. Dat gaat zo :

 • jouw inkomen is hoger dan de inkomensgrens, maar lager dan 125% : we delen door 54
 • jouw inkomen is minstens 125%, maar lager dan 150% van de inkomensgrens : we delen door 53
 • jouw inkomen is 150% van de inkomensgrens of hoger : we delen door 52.

Wat verandert niet ?

Jouw inkomen bepaalt niet alleen jouw huurprijs. Soms heb je ook recht op een gezinskorting of een patrimoniumkorting. Die kortingen blijven bestaan.

Je betaalt ook nooit minder dan de minimale huurprijs en nooit meer dan de marktwaarde ( basishuurprijs ) van de woning. Dit verandert niet.

Jouw inkomen
We nemen dus je inkomen van 3 jaar geleden. Voor 2019 is dat 2016, voor 2020 is dat 2017…

Als je inkomen is verminderd, verwittig ons dan. Is je inkomen vandaag minstens 20 procent lager dan 3 jaar geleden? Breng dan de bewijsstukken van je inkomen van de laatste 3 maanden binnen, van alle personen binnen je gezin, waarvan het inkomen meetelt voor de huurprijs.  We berekenen je huidig inkomen op jaarbasis en is dit 20% lager, dan kom je in aanmerking voor een herziening van de huurprijs. 

Je gezinsgrootte 
Hoeveel personen er ten laste zijn, dat is de tweede belangrijke factor. Daarmee bedoelen we je kinderen of eventueel gezinsleden met een handicap. Dat is belangrijk als we de gezinskorting  berekenen. Want het aantal personen ten laste bepaalt deze korting. Daarom moet je ons altijd verwittigen als er iets verandert in je gezin.

 • Verandert je gezinssamenstelling? Laat het dan meteen weten. Het heeft een invloed op uw huurprijs.
 • Een kind erbij? Bezorg ons een attest van gezinssamenstelling of geboorteattest.
 • Iemand vertrokken of overleden? Bezorg ons een attest van gezinssamenstelling.
 • Een persoon met een handicap? Bezorg ons een invaliditeitsattest. (FOD of mutualiteit)
 • Een meerderjarig persoon erbij ? Neem dan contact op met WoonAnker Waas voor verdere informatie.

Kwaliteit van je woning
Sommige van onze woningen krijgen een extra korting. Hoeveel die korting is, hangt af van de marktwaarde. De marktwaarde is de huurprijs die iemand voor een gelijkaardige woning betaalt op de privémarkt. Is de marktwaarde laag, dan krijg je een grotere korting. Deze korting is de patrimoniumkorting.

Waarom is de korting er? Om een verschil te hebben. Stel nu dat we twee dezelfde gezinnen hebben. Ze verdienen evenveel en krijgen dezelfde gezinskorting. Maar het eerste gezin woont in een nieuwbouwhuis en het tweede gezin in een verouderd appartement. Zonder patrimoniumkorting betalen ze dezelfde huurprijs. En dat is niet eerlijk. Daarom dus de korting.

De grenzen van de huurprijs
De huurprijs valt binnen bepaalde grenzen. Je huurprijs mag:

 • Nooit meer zijn dan de marktwaarde van je woning. We nemen hiervoor de oorspronkelijke marktwaarde, aangepast aan het huidig jaar.
 • Nooit minder zijn dan de minimumhuurprijs. Die berekenen we op basis van de marktwaarde. Deze berekenen we elk jaar opnieuw.

De huurprijs kan dus niet lager zijn dan de minimale huurprijs en niet hoger zijn dan de marktwaarde van de woning.
We vragen je om voor de 5de van elke maand je huurprijs te betalen.