U bent hier

Inkomen

Inkomen

Uw inkomen is een belangrijke voorwaarde. Met inkomen bedoelen we het gezamenlijk belastbaar inkomen en/of een vervangingsinkomen. 
We kijken naar jouw volledig jaarinkomen van het meest beschikbare referentiejaar.

  • Dit is voor inschrijvingen in 2022 het inkomen van het laatst gekende aanslagbiljet.

Het gaat over het inkomen van jou en jouw partner die bij jou woont.
Het inkomen van andere meerderjarigen die bij jou in de woning wonen, telt nu niet mee.
Bij de huurprijsberekening zijn die inkomens wel belangrijk.

Inschrijven in 2022 – maximuminkomen van het laatst gekende aanslagbiljet na indexatie.

Alleenstaand persoon zonder personen ten laste     

Alleenstaand persoon met handicap zonder personen ten laste      

Alle anderen. Verhoogd met (+bedrag) per persoon ten laste  

25.850  euro

28.015 euro

38.773 euro (2.167)

Inschrijven in 2023 – maximuminkomen van het laatst gekende aanslagbiljet na indexatie.

Alleenstaand persoon zonder personen ten laste     

Alleenstaand persoon met handicap zonder personen ten laste      

Alle anderen. Verhoogd met (+bedrag) per persoon ten laste  

 28.105,0   euro 

30.460,0    euro

                                       42.156,0  euro ( 2.356 )

 

 

Je kan ook inschrijven als 

  • je inkomen van het laatst gekende aanslagbiljet hoger was dan de maximumgrens, maar je huidig inkomen (= laatste 3 maanden) lager is.
  • Je geen inkomen had tussen 2019 en vandaag. Je moet dan wel een verklaring op eer invullen.
  • Je in collectieve schuldenregeling, budgetbegeleiding of budgetbeheer zit : we kijken naar je actueel besteedbaar inkomen.