U bent hier

Ingeschreven in register

Ingeschreven in register

Je moet ingeschreven zijn:

  • In het bevolkingsregister
  • In het vreemdelingenregister
  • Ingeschreven zijn in het wachtregister is niet voldoende
  • Uitzondering: personen die bij gebrek aan bestaansmiddelen niet langer in het bevolkings- of vreemdelingenregister staan, hebben het recht om ingeschreven te worden onder een referentieadres (bv. op het adres van het OCWM of bij een natuurlijk persoon).