U bent hier

Eigendom

Eigendom

Als je een woning of bouwgrond in volle, gedeeltelijk volle eigendom of in vruchtgebruik hebt, dan kunnen wij je niet inschrijven. Deze voorwaarde geldt ook voor iedereen die zich samen met je inschrijft. Dit geldt ook voor een woning of bouwgrond in het buitenland.

Als je zaakvoerder, bestuurder of aandeelhouder bent van een vennootschap waarin een woning of bouwgrond werd ingebracht, dan kunnen wij je niet inschrijven.

Voor personen die zich willen inschrijven voor een assistentiewoning geldt bijkomend dat ze in de periode van tien jaar voor de inschrijvingsdatum geen woning in volle eigendom of volledig in vruchtgebruik mogen gehad hebben.

Er zijn een paar uitzonderingen mogelijk:

 • Als u of een gezinslid een handicap hebt en in aanmerking komt voor een ADL-woning
 • Als u een woning heeft in een ruimtelijke bestemmingszone waar wonen niet mag ( bv een campingverblijf )
 • Als uw huidige woning binnen de grenzen van een onteigeningsplan ligt
 • Als uw woning onbewoonbaar of ongeschikt verklaard is en wordt ontruimd, op voorwaarde dat u zich binnen de 2 maanden na de verklaring komt inschrijven
 • Als u een fysieke handicap heeft en uw woning onaangepast is
 • Als u het beheer van uw woning hebt verloren ten gevolge van een faillissement
 • Als de gedeeltelijk volle eigendom deel uitmaakt van de huwelijksgemeenschap op voorwaarde dat :
  • bij inschrijving : er sprake is van een onherstelbaar ontwricht huwelijk
  • bij toewijzing : de vordering tot echtscheiding is ingesteld
 • Als de gedeeltelijk volle eigendom verworven werd door een erfenis of schenking.  U moet dan wel uit onverdeeldheid treden binnen een jaar na de toewijzing van de sociale huurwoning.