U bent hier

Hoe verloopt je aanvraag?

Hoe verloopt je aanvraag?

Tijdens de afspraak worden alle documenten ingevuld en overloopt onze collega samen met jou de voorwaarden en de mogelijke keuzes voor een woning of appartement.  Wat gebeurt er nu?

Voor je een woning krijgt

 1. Je krijgt van ons via de post je inschrijvingsbewijs en je definitief inschrijvingsnummer. Hou dit zeer goed bij. Let op, het volgnummer van het register is niet gelijk aan de rangschikking op de wachtlijst !
 2. Je komt op de wachtlijst terecht. Waar je wilt wonen, de grootte van je woning en de voorrangsregels bepalen de lengte van de wachtlijst. Hoelang je moet wachten varieert dus tijdens je wachtperiode.
 3. In alle oneven jaren (2019, 2021) actualiseren we onze wachtlijst. Je krijgt dan van ons een brief waarin we je vragen of je nog steeds een woning wilt huren. Je kan je woningkeuze dan ook aanvullen of veranderen. We controleren ook of je dan nog steeds aan de 6 voorwaarden voldoet.  Je dossier kan geschrapt worden als:
  • Je te laat of niet reageert op de actualisatie.
  • Je niet meer voldoet aan de inschrijvingsvoorwaarden.

Welke woningen kan ik huren ?

We bieden je een gepaste woning aan. Hiervoor kijken we naar de grootte van je gezin ( de rationele bezetting ) en of je voorrang krijgt.  De rationele bezetting en de voorrangsregels zijn wettelijk bepaald.

 1. Rationele bezetting : de grootte van je gezin bepaalt de grootte van je woning. We streven naar een rationele bezettingsgraad. Wat is dat ? Dat wil zeggen dat de grootte van de woning zo goed mogelijk afgestemd is op het aantal personen en hun fysieke mogelijkheden. De rationele bezetting per woning, vind je terug op ons keuzeformulier.
  • Je kinderen wonen niet altijd bij je ?  We tellen kinderen mee die niet altijd bij het gezin wonen maar er wel soms verblijven met overnachting.  Dit kan bijvoorbeeld bij omgangsrecht, co-ouderschap of plaatsing van de kinderen.  Je moet dit wel melden bij inschrijving.
  • Je kinderen zijn ouder dan 18 jaar ?  We tellen inwonende kinderen die ouder dan 18 jaar zijn tot hun 25ste verjaardag mee, bij de ouder bij wie ze gedomicilieerd zijn. Zij moeten ook aan de inschrijvings- en toelatingsvoorwaarden voldoen, want we nemen hen mee op in het inschrijvingsregister. Woonden deze kinderen altijd bij het gezin ? Dan telt hun inkomen niet mee bij de huur.  Verlaten ze de sociale woning en komen ze er later opnieuw wonen, dan telt hun inkomen wel mee.
 2. Krijg ik voorrang ? De volgorde op de wachtlijst is de volgorde van de inschrijvingen. Als je inschrijft, kom je dus op de onderste plaats terecht. Er zijn wel verschuivingen mogelijk. In verschillende situaties moeten we voorrang geven. Hieronder vind je de voorrangsregels. De wet bepaalt de voorrangsregels.
  • Huurders van onze huisvestingsmaatschappij die te groot of te klein wonen : een huurder die te groot of te klein woont, krijgt voorrang als hij kan verhuizen naar een andere woning van onze maatschappij die wel voldoet aan de normen. Dan gelden de inkomensvoorwaarden niet. Het is wel belangrijk dat onze huurders ons altijd stipt de wijzigingen van hun gezinssituatie meldt.
  • Huurders  van onze huisvestingsmaatschappij die moeten verhuizen omdat we hun woning renoveren of afbreken. Deze huurders moeten niet voldoen aan de inkomensvoorwaarden.  Ze krijgen voorrang op te verhuizen naar een andere sociale woning.
  • De kandidaat-huurders waarbij de woning onbewoonbaar of ongeschikt is verklaard. Dit op basis van een attest waarbij bepaald wordt dat de kandidaat-huurder voorrang heeft voor een sociale woning.
  • De kandidaat-huurder zijn woning maakt onderwerp uit van een onteigeningsplan.
  • Personen met een fysieke handicap die in aanmerking komen voor een ADL ( Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen) woning. De ADL woning zorgt dat een persoon toch zelfstandig kan wonen.
  • Een minderjarige kandidaat-huurder die ontvoogd is.
  • De binding met de gemeente.

Je bent aan de beurt

 1. Van zodra jij aan de beurt bent op de wachtlijst, nodigen we je uit om de woning te komen bekijken. Dat doen we door je een brief te sturen. Je hebt dan 2 keuzes:
  • Je bent tevreden met het aanbod en wilt de woning huren.
  • Je vindt de woning niet goed en weigert ze. Dat kan je slechts één keer doen. Als je weigert, dan kan je pas ten vroegste 3 maanden later een nieuw aanbod ontvangen. Weiger je ook het tweede aanbod? Dan schrappen we je dossier.
 2. Je wilt de woning graag huren. Je vult het aanvaardingsformulier in en bezorgt het ons samen met de gevraagde documenten terug op kantoor.