U bent hier

Documenten

Documenten

Inschrijving in register

 • Bij inschrijving gaan we na of je bent ingeschreven in het bevolkingsregister of vreemdelingenregister. 
 • We hebben een overzicht nodig van alle adressen waar jij al hebt gewoond.
 • We hebben een attest gezinssamenstelling nodig.

Deze documenten vragen wij op via het KSZ, soms stellen we je de vraag om deze attesten op te vragen bij de dienst bevolking van je gemeente.

Leeftijd

 • Breng de identiteitskaart mee van alle gezinsleden die ouder zijn dan 18 jaar.
 • Iedereen die ouder is dan 18 jaar, moet meekomen om te tekenen. Kan niet iedereen meekomen? Je brengt dan een fotokopie van hun identiteitskaart mee. De inschrijvingsformulieren worden meegegeven ter ondertekening.  Zolang alle documenten niet getekend zijn, wordt de inschrijving niet vervolledigd.
 • Ben je nog geen 18 jaar maar wil je je inschrijven? Dan heb je een attest nodig van een erkend begeleidingstehuis, met vermelding van de start- en einddatum begeleiding.
 • Ben je nog geen 18 jaar en een ontvoogde minderjarige, breng dan een attest mee van de rechtbank.

Inkomen
Afhankelijk van je situatie moet je andere papieren meebrengen.

Om te controleren of je aan de inkomensvoorwaarde voldoet, vragen we van alle gezinsleden ouder dan 18 jaar het aanslagbiljet van de belastingen ( aanslagjaar 2017, inkomsten 2016) op. 

Is je inkomen niet belastbaar, bezorg ons dan een attest van het OCWM, Ministerie Sociale zekerheid …

Had je tussen 2016 en vandaag geen enkel inkomen?  Dan moet je een verklaring op eer ondertekenen.

Had je geen inkomen in 2016, maar je werkt nu wel , dan moet je een verklaring op eer ondertekenen maar breng ook je belastingsaangifte mee van het aanslagjaar 2017 (inkomstenjaar 2016) en je huidig inkomen (3 laatste maanden) aan de hand van loonstaten of attesten van uitbetalingsinstellingen.

Werden je inkomsten uitbetaald door meerdere instellingen? Breng dan alle verschillende documenten mee. Wij berekenen voor jou het totaalinkomen.

Eigendom

 • Je moet een verklaring op erewoord invullen mbt eigendom in binnen- en buitenland.
 • Iedereen die ouder is dan 18 jaar moet dat document ondertekenen.

Nederlands
Als je één van de onderstaande documenten meebrengt, moet je geen mondelinge taaltest afleggen.

 • Getuigschrift van basis of secundair onderwijs van een erkende Nederlandse onderwijsinstelling
 • Een verklaring van het ‘ huis van het Nederlands’ dat u cursus Nederlandse taal heeft gevolgd en minstens 80% van de lessen heeft bijgewoond
 • Een verklaring van het ‘ huis van het Nederlands ‘ dat u momenteel een cursus Nederlandse taal volgt
 • Een verklaring van het ‘ huis van het Nederlands’ dat een intake werd afgenomen
 • Vrijstelling om medische redenen

Inburgering
Bent u een verplicht inburgeraar ? Bezorg ons volgende documenten: 

 • Attest van inburgering
 • Inburgeringscontract
 • Attest van aanmelding
 • Attest van vrijstelling