U bent hier

Veelgestelde vragen

Kom ik in aanmerking voor een sociale woning?

Om huurder van een sociale woning te worden, moet je je kandidaat stellen. Hiervoor moet je voldoen aan de inschrijvingsvoorwaarden.

Hoe kan ik me inschrijven?

Als je de gegevens op onze website bekijkt, vind je een opsomming van alle voorwaarden waaraan je moet voldoen. Je kan telefonisch een afspraak maken met onze sociale dienst of via het contactformulier op de website. Tijdens dat afspraakmoment worden alle gegevens overlopen en geven wij je meer uitleg over het keuzeformulier en de wachttijden. Alleen volledige dossiers worden aanvaard. Na inschrijving ontvang je per brief de bevestiging van je inschrijving. In deze brief vind je de inschrijvingsdatum, je inschrijvingsnummer en overzicht van je keuzes.

Welk aanbod aan sociale huurwoningen is er?

Er zijn appartementen en huizen. Ons aanbod van appartementen is beperkter dan van huizen. Er zijn grote en kleine woningen. Sommige woningen hebben ook een tuin of een terras. Er zijn appartementen met of zonder lift. Om een beter zicht te krijgen op ons patrimonium, neem een kijkje op onze website naar ons aanbod van woningen en appartementen.

Let wel: hoe meer je je keuze beperkt, hoe langer de wachttijd. Bespreek bij je inschrijving zeer goed alle mogelijkheden.

Zo bepaalt de grootte van uw gezin hoeveel slaapkamers u kan krijgen. Uw leeftijd en fysieke toestand bepalen of u in aanmerking komt voor een aangepaste senioren- of gehandicaptenwoning.

Kan ik me als minderjarige inschrijven op een wachtlijst?

Neen, om een sociale woning te huren, moet je meerderjarig zijn. Er wordt alleen een uitzondering gemaakt voor personen die ontvoogd zijn of onder begeleiding van een erkende dienst, zelfstandig gaan wonen. Bekijk onze inschrijvingsvoorwaarden.

Hoe lang duurt het voor ik een woning kan huren?

Na je inschrijving kan het een tijd duren voor je een sociale woning krijgt. De wachttijd hangt af van:

  • Uw plaats op onze wachtlijst
  • Het aanbod van vrije woningen

Soms zijn er kandidaten die voorrang krijgen of hun keuzes wijzigen. Hierdoor kan de wachttijd korter of langer worden.

Waarom wordt er niet gezegd op welke plaats ik exact sta?

Omdat de wachtlijst een momentopname is, kan je plaats op de wachtlijst verschillen. Er zijn mensen die voorrang krijgen, zich laten schrappen of hun keuze wijzigen.

Bovendien zijn wij afhankelijk van de woningen die opgezegd worden.  Een exacte plaats biedt dus geen duidelijkheid over de wachttijd.

Wat moet ik doen als mijn adres of gezinssamenstelling verandert?

Je moet elke wijziging zo snel mogelijk doorgeven. Wanneer je gezin groter of kleiner wordt, kan dit een invloed hebben op de grootte van de woning die je kan krijgen.

Meldt deze wijzigingen zo snel mogelijk telefonisch of via het loket.

Ik ben ingeschreven voor een sociale woning. Kan ik mijn keuzes nog wijzigen?

U kan steeds uw keuzes wijzigen. De wijziging kan op elk moment gevraagd worden maar heeft pas uitwerking vanaf het eerstvolgend aanpassingsmoment. De aanpassingsmomenten zijn 1 januari en 1 juli.

Hoelang blijft mijn inschrijving geldig?

Om de twee jaar (onpare jaren) wordt de wachtlijst nagekeken. Iedere kandidaat-huurder krijgt dan van de huisvestingsmaatschappij een brief en wordt gevraagd om een aantal gegevens opnieuw te bezorgen.

Opgelet ! Het is zeer belangrijk dat u deze brief beantwoordt!

Kandidaat-huurders die niet tijdig reageren worden van de wachtlijst geschrapt. Wanneer u geschrapt wordt, kan u zich opnieuw kandidaat stellen.

Tijdens deze actualisatieperiode wordt nagegaan of de kandidaat-huurders nog voldoen aan de inschrijvingsvoorwaarden. De kandidaat-huurder kan op dit moment zijn keuzes wijzigen.

Kan de huisvestingsmaatschappij mij schrappen van de wachtlijst?

Uw inschrijving als kandidaat-huurder wordt in de volgende gevallen geschrapt:

  • Bij aanvaarding van een sociale woning 
  • Als bij het aanbod van een sociale woning blijkt dat u niet meer voldoet aan de toelatingsvoorwaarden
  • Indien u onterecht werd ingeschreven door het afleggen van valse verklaringen
  • Op eigen verzoek
  • Wanneer u tweemaal weigert of niet reageert op een toewijzingsbrief van de maatschappij waarin zij u een woning aanbiedt die beantwoordt aan uw keuze qua ligging, type en maximale huurprijs
  • Wanneer u ons de actualisatiedocumenten niet terug bezorgt
Mijn partner en ik hebben ons samen ingeschreven voor een sociale woning. Nu gaan we uit elkaar. Wie behoudt het dossier?

Het kandidatendossier kan opgesplitst worden waardoor jullie allebei de oorspronkelijke inschrijvingsdatum behouden.

Ik sta al vier jaar ingeschreven op de wachtlijst. Heb ik recht op een huurpremie?

Wonen-Vlaanderen stuurt automatisch een brief naar kandidaat-huurders die recht hebben op een huurpremie. Voor vragen hierover kan je terecht op het gratis nummer 1700.

Waar kan ik alle wetgeving terugvinden over de volgorde van de wachtlijsten en de inschrijvingsvoorwaarden?

De Vlaamse regering zegt hoe sociale huisvesting werkt. Daarvoor hebben ze het kaderbesluit sociale huur geschreven. Steden kunnen zelf nog bepalingen toevoegen via lokale toewijzingsreglementen.

Mag ik een aanbod weigeren?

Als je een woning of appartement ongegrond weigert, zal je minstens drie maanden moeten wachten op een tweede aanbod. Opgepast: na een eerste weigering, vervalt je recht op een huurpremie. Bij een tweede weigering, wordt je dossier geschrapt van de wachtlijst.

Ik heb een aanbod aanvaard. Wat gebeurt er nu?

De administratieve dienst kijkt na of je voldoet aan de toelatingsvoorwaarden. Na deze controle krijg je een definitieve toewijzing. In deze brief wordt de huurprijs vermeld, de te betalen huurwaarborg en je wordt uitgenodigd om het huurcontract te ondertekenen.

Hoeveel zal de huurprijs bedragen?

De prijs hangt af van verschillende factoren, zoals je inkomen, het aantal personen ten laste en natuurlijk ook de waarde van de woning zelf.

Krijg ik een exemplaar van mijn ondertekend huurcontract en plaatsbeschrijving?

De huurcontracten moeten – na ondertekening – geregistreerd worden. De plaatsbeschrijving hoort bij je huurcontract.

Na registratie van het contract, komt de sociale dienst bij je langs om je huurdersmap af te geven en nog eventuele vragen en /of opmerkingen te noteren.

Hoeveel bedraagt de huurwaarborg?

De huurwaarborg is gelijk aan 2 keer de marktwaarde van je woning of appartement met een maximum van 1010,00 euro voor 2021. 
De kosten voor de plaatsbeschrijving bedragen 35,00 euro voor 2021.

Je stort de waarborg en de kosten voor de plaatsbeschrijving op het rekeningnummer BE88 0682 0504 0041.

Heb je problemen om je huurwaarborg te betalen, contacteer dan het OCMW.